Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Růžová


Název objektu Růžová
Číslo hydrologického pořadí 1-14-04-0110-0-00
Databankové číslo VP8494
Typ objektu hluboký vrt
Obec Růžová
Katastr Růžová
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 343.56 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem
zobrazený datový rozsah