Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Srážky na území ČR - Kombinace radarového odhadu a pozemních srážkoměrů

Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Indicator)

Aktuální srážky - Data pozemních srážkoměrů

Indikátor přívalových povodní - mapová aplikace

Indikátor přívalových povodní - informační leták

Prezentované mapy jsou kombinací výstupů meteorologických radarů a (pozemních) srážkoměrů, popř. jsou spočteny pouze z údajů srážkoměrů nebo radarů podle dostuposti dat. Více o principu výpočtu a možných nepřesnostech plošných odhadů naleznete zde

Zobrazovaný přehled - Suma 24 hodin

24 6 3 1

08.12.2021 00:00 UTC