Hlásná a předpovědní povodňová služba

Průběh srážek ve stanici Louny


Název stanice Louny
Povodí III. řádu 1-13-03 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku
Obec s rozšířenou působností  
Nadmořská výška [m.n.m.] 230