Hlásná a předpovědní povodňová služba

Průběh srážek ve stanici Popov


Název stanice Popov
Povodí III. řádu 4-21-08 Váh od odbočení Púchovského kan. po jeho zaústění v Trenčíně
Obec s rozšířenou působností Valašské Meziříčí
Nadmořská výška [m.n.m.] 315

Průběh srážek ve stanici  Popov