Hlásná a předpovědní povodňová služba

Průběh srážek ve stanici Sloup


Název stanice Sloup
Povodí III. řádu 4-15-02 Svitava
Obec s rozšířenou působností Blansko
Nadmořská výška [m.n.m.] 470