Olomouc-Nové Sady tok, tok Morava, předpovědní profil kategorie A, Povrchová voda

Český hydrometeorologický ústav


aktuální stav
Normální stav
Tendence : Setrvalý stav
tok Morava
název stanice Olomouc-Nové Sady tok
kategorie A
zařazení předpovědní profil
nadmořská výška 204.65 m n. m.
kraj Olomoucký kraj
povodí III. řádu 4-10-03
obec s rozšířenou působností Olomouc
provozovatel ČHMÚ Ostrava
dílčí povodí ČR Morava a přítoky Váhu