PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.203
Stanice kategorie : B

Tok:Stroupínský potokStanice:Hředle
Kraj:Středočeský krajORP:HořoviceObec:Hředle
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:3.35[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-04-0450-0-00
Plocha povodí:99.854[km2]Zeměpisné souřadnice:13.9220916 v.d.   49.9020872 s.š.
Nula vodočtu:281.45[m n. m.]Procento plochy povodí toku:85.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1309.85Hředle - ústí Stroupínského potoka
2.SPA (pohotovost)16017.6Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)19027.7Hředle
Průměrný roční stav:31[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.234[m3s-1][m3s-1]5.316.724.148.362
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
18613.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
u statku nad obcí, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
203[ Generováno : 22.03.2023]