PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.326a
Stanice kategorie : B

Tok:JuhyněStanice:Rajnochovice
Kraj:Zlínský krajORP:Bystřice pod HostýnemObec:Rajnochovice
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:23.3[km]Číslo hydrologického pořadí:4-11-02-0080-0-00
Plocha povodí:20.307[km2]Zeměpisné souřadnice:17.8154028 v.d.   49.400108 s.š.
Nula vodočtu:419.06[m n. m.]Procento plochy povodí toku:18
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)704.53Košovy - Podhradní Lhota
2.SPA (pohotovost)909.19Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)11016
Průměrný roční stav:21[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.227[m3s-1][m3s-1]2.8810.415.130.439
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KOPIS HZS Zlín950670299,950670222, 602590878, 725120510
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
7807.09.2007
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
v jižní části obce vlevo od silnice (za mostkem přes Rosošný potok) směrem na místní část Sochová, na levém břehu Juhyně cca 30m nad ústím Rosošného potoka
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
326a[ Generováno : 26.02.2024]