Hlásná a předpovědní povodňová služba

Průběh srážek ve stanici

Pro stanici neexistuje měření