Kouty nad Desnou, tok Desná, hlásný profil kategorie B, Povrchová voda

Český hydrometeorologický ústav


aktuální stav
Normální stav
Tendence : Setrvalý stav
tok Desná
název stanice Kouty nad Desnou
kategorie B
zařazení Hlásný profil
nadmořská výška 554.14 m n. m.
kraj Olomoucký kraj
povodí III. řádu 4-10-01
obec s rozšířenou působností Šumperk
provozovatel ČHMÚ Ostrava
dílčí povodí ČR Morava a přítoky Váhu