Děčín, tok Labe, předpovědní profil kategorie B, Povrchová voda

Český hydrometeorologický ústav


aktuální stav
Normální stav
Tendence : Setrvalý stav
tok Labe
název stanice Děčín
kategorie B
zařazení předpovědní profil
nadmořská výška 120.07 m n. m.
kraj Ústecký kraj
povodí III. řádu 1-14-04
obec s rozšířenou působností Děčín
provozovatel ČHMÚ Praha
dílčí povodí ČR Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe