Třebovice, tok Třebovka, hlásný profil kategorie B, Povrchová voda

Český hydrometeorologický ústav


načítání grafu vodního stavu
načítání průtokového grafu
aktuální stav
Normální stav
Tendence : Setrvalý stav
tok Třebovka
název stanice Třebovice
kategorie B
zařazení Hlásný profil
nadmořská výška 411.17 m n. m.
kraj Pardubický kraj
povodí III. řádu 1-02-02
obec s rozšířenou působností Česká Třebová
provozovatel OÚ Třebovice
dílčí povodí ČR Horní a střední Labe

Měřená data

stav datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1] teplota [°C]
31.05.2024 00:40 21    
31.05.2024 00:30 21    
31.05.2024 00:20 21    
31.05.2024 00:10 21    
31.05.2024 00:00 21    
30.05.2024 23:50 21    
30.05.2024 23:00 21    
30.05.2024 22:00 21    
30.05.2024 21:00 21    
30.05.2024 20:00 21    
30.05.2024 19:00 21    
30.05.2024 18:00 21    
30.05.2024 17:00 21    
30.05.2024 16:00 21    
30.05.2024 15:00 21    
30.05.2024 14:00 21    
30.05.2024 13:00 21    
30.05.2024 12:00 21    
30.05.2024 11:00 21    
30.05.2024 10:00 21    
30.05.2024 09:00 21    
30.05.2024 08:00 21    
30.05.2024 07:00 21    
30.05.2024 06:00 21    
30.05.2024 05:00 21    
30.05.2024 04:00 21    
30.05.2024 03:00 21    
30.05.2024 02:00 21    
30.05.2024 01:00 21    
30.05.2024 00:00 21    

Limity pro stupně povodňové aktivity

stupně povodňové aktivity vodní stav
1. SPA (bdělost) 80 cm
2. SPA (pohotovost) 110 cm
3. SPA (ohrožení) 140 cm
3. SPA (extrémní povodeň) nestanoveno
Sucho nestanoveno

Legenda - měření je ovlivněno

Měření je ovlivněno
 
Měření je ovlivněno ledovými jevy
 

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo :

celý tok

©Český hydrometeorologický ústav