Flash flood indicator
The application is operated only in the convective season (april - october)
THE APPLICATION IS OPERATED ONLY IN THE CONVECTIVE SEASON (APRIL - OCTOBER)
(Termín spuštění aplikace se na začátku konvektivní sezóny mění a je vždy závislý na vyhodnocení aktuálních hydrometeorologických podmínek)

Saturation index

Saturation index is based on daily (for 8 a.m. local time) computation of simple water balance model (precipitation, runoff, evapotranspiration). It presents an estimate of saturation. Red shades indicate dry conditions, while shades of green show wetter ground with higher risk of surface runoff generation during precipitation events.
Legend

Very low saturation
Low saturation
Field water capacity saturation*
High saturation
Very high saturation
Extreme high saturation

Precipitation 1/3/6h

A threshold of potentially dangerous precipitation is estimated by simple rainfall-runoff model computed in a daily time step (6 UTC). It presents an estimate of precipitation that would caused surface runoff with 2 to 5 years return period. Output is presented in 3x3 km grid. It has to be remained that for specific land use patterns (urban, corn fields etc.) a threshold may be significantly smaller than the one presented here.
Legend

<=15 mm
15-20 mm
20-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
50-60 mm
60-80mm
>80 mm

Souhrnné riziko přívalové povodně

Souhrnné riziko přívalové povodně pro obce s rozšířenou působností (ORP) je odvozováno na základě :

  • adjustovaného odhadu spadlých a předpovídaných srážek (nowcasting) dle pozorování meteorologického radaru,
  • výpočtu odtoku na plochách o jednotné velikosti 3x3 km, pomocí kterého se vyhodnocuje míra rizika lokálního zatopení,
  • výpočtu odtoku v soustavě hydrologicky propojených povodí, pomocí kterého se vyhodnocuje obecné riziko přívalové povodně, a to i na území, které nebylo přímo zasaženo srážkami.

Do výpočtu odtoku vstupují kromě spadlých a předpovídaných srážek také údaje o aktuálním nasycení území.

Po kliknutí do mapy se zobrazí podrobnější informace o indikovaném riziku pro příslušnou ORP včetně času posledního výpočtu.
Legend
risk not detected
low to medium risk
high risk
very high risk