Srážky na území ČR

Prezentované mapy jsou kombinací výstupů meteorologických radarů a (pozemních) srážkoměrů, popř. jsou spočteny pouze z údajů srážkoměrů nebo radarů podle dostuposti dat.

Více o principu výpočtu a možných nepřesnostech plošných odhadů


Zobrazovaný přehled - Suma 1 hodina


Zobrazovaný přehled - Suma 3 hodiny


Zobrazovaný přehled - Suma 6 hodin


Zobrazovaný přehled - Suma 24 hodin