Základní informace


Vítejte na stránkách projektu s názvem Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW (EHP-CZ02-OV-1-018-2014). Práce na projektu byly zahájeny 1. 1. 2015, termín ukončení projektu byl 30. 4. 2017.

Hlavní řešitel:

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Cílem tohoto projektu je ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvořit veřejně přístupný webový portál, který by umožnil libovolnému zájemci přehledně zobrazit a vyhodnotit změnu rozšíření či početnosti vybraných vodních organismů v souvislosti s proměnnými prostředí, včetně těch, které se vztahují ke klimatu. Program pro hodnocení dat i webová prezentace sloužící k vizualizaci výsledků budou navrženy tak, aby umožňovaly bezproblémové přidávání dalších dat získaných v budoucích studiích. Webový portál, umožňující širokou škálu nastavení vstupních a výstupních dat, tak je svou variabilitou a robustností nástrojem pro laickou i odbornou veřejnost, kterou bude zajímat odpověď na otázku: „Mění se nějak rozšíření a početnost vodních organismů a má to souvislost s klimatem?


 • /
  KAMENICE, Hřensko, podzim 2007
 • /
  ZLATÝ POTOK, Miletínky, podzim 2007
 • /
  ODRA, Petřvaldík, jaro 1999
 • /
  KAZIVEC, Súchovské Mlýny nad, zima 2007
 • /
  Ephoron virgo (jepice podeňka) - Ephemeroptera (jepice), makrozoobentos