Výsledky

Výsledky jsou strukturovány do 3 pohledů na data. Tyto pohledy odpovídají základnímu členění pro uživatele portálu (viz záložka Home): větve Pro veřejnost, Pro státní správu a Pro vědu a výzkum.

Vlastní výstupy jsou generovány v interaktivní části hodnotícího systému dostupného pod záložkou Pro vědu a výzkum. Vybrané - relevantní výsledky jsou strukturovaně zobrazovány v dalších dvou větvích, kde jsou také přiměřeně komentovány.

Přihlášení uživatele

Registrace nového uživatele

Žádost o registraci bude zpracována administrátorem a přihlašovací údaje zaslány na uvedenou emailovou adresu. Omlouváme se za případné potíže, z důvodů aktualizace a přesunu portálu na nový server může udělení přístupového jména a hesla trvat poněkud déle.