Výsledky

Výsledky jsou strukturovány do 3 pohledů na data. Tyto pohledy odpovídají základnímu členění pro uživatele portálu (viz záložka Home): větve Pro veřejnost, Pro státní správu a Pro vědu a výzkum.

Vlastní výstupy jsou generovány v interaktivní části hodnotícího systému dostupného pod záložkou Pro vědu a výzkum. Vybrané - relevantní výsledky jsou strukturovaně zobrazovány v dalších dvou větvích, kde jsou také přiměřeně komentovány.

Ochrana přírody

Lokality a ZCHÚ

Více než polovina sledovaných lokalit (54 z 86) se nachází na území, které má určitý typ územní ochrany (viz tab.).  U řady lokalit se jednotlivé typy územní ochrany překrývají. Zobrazení jednotlivých typů a lokalit je možné na záložce  Lokality/Interaktivní mapa, popř. Lokality, Přehledové mapy. Po zobrazení "Legendy" lze vybrat vhodné mapové vrstvy a po zobrazení "Popisu" se k vybraným lokalitám objeví v tabulce pod mapou podrobnosti. Detailní mapy lokalit, fotodokumentace a kometáře k lokalitám jsou k dispozici na záložce Lokality/Seznam lokalit

Vlastní výsledky - zjištěné a naměřené hodnoty proměnných prostředí, zjištěné organismy a jejich početnost - lze po přihlášení prohlížet za záložce Data/Primární data. Výsledky hodnocení těchto dat pro jednotlivé etapy a sezóny vybraných lokalit nebo jejich skupin jsou zobrazovány pod záložkou Data/Výběrový formulář. Rozdíly mezi etapami v ukazatelích biotických, abiotických i vzájemný vztah těchto změn lze vyhodnotit pomocí nástrojů na záložce Výsledky/Pro vědu a výzkum.

 

Národní parky

Na území národních parků ČR bylo sledováno celkem 5 lokalit.  V NP České Švýcarsko se jednalo o lokalitu Kamenice, Hřensko, kde byly sledování všechny 4 složky bioty. 

V NP Šumava  byly sledovány celkem 4 lokality. Na dvou z nich (Studená Vltava, Černý Kříž pod a Teplá Vltava, Chlum byla hodnocena pouze makrofyta. Tato složka naopak nebyla jako jako jediná sledována na lokalitě Teplá Vltava, Borová Lada. Na lokalitě Vltava, Pěkná, nebyly sledovány ryby.

 

Národní přírodní rezervace

Obě lokality v NPR (Morava, Lhota-Střeň a Morava, Lobodice) nacházejí na území CHKO Litovelské Pomoraví (NPR Ramena řeky Moravy a NPR Zástudánčí). Na obou byl sledován fytobentos a makrozoobentos, v Lobodicích i ryby.

Přírodní rezervace

Na územích přírodních rezervací se se nacházely 3 lokality: jihočeská Dračice, Františkov (PR Dračice), východočeská Olešenka, Peklo (PR Peklo u Nového Města nad Metují) a jihomoravská Oslava u Skřípiny a Košátek (PR Údolí Oslavy a Chvojnice). Na všech byl sledován fytobentos a makrozoobentos, na Olešence i ryby.

Chráněné krajinné oblasti

Na územích CHKO se nacházelo celkem 23 lokalit, nejvíce (8) v CHKO Beskydy, dále 4 lokality v CHKO Bílé Karpaty, 3 lokality  v CHKO Orlické hory, v ostatních územích 1 až 2 místa.

CHKO Beskydy (8 lokalit)

CHKO Bílé Karpaty (4 lokality)

CHKO Kokořínsko (1 lokalita)

CHKO Litovelské Pomoraví (3 lokality)

CHKO Lužické hory (1 lokalita)

CHKO Orlické hory (3 lokality)

CHKO Poodří (1 lokalita)

CHKO Slavkovský les (2 lokality)

CHKO Šumava (3 lokality)

 

Seznam lokalit nacházejících se v chráněných územích a přehled složek bioty, sledovaných na těchto lokalitách.

Zvláště chráněná území

Tok

Profil

Kod (IS ARROW)

Fytobentos

Makrofyta

Makrozoobentos

Ryby

Evropsky významné lokality

 

 

 

 

 

 

 

EVL Mušovský luh

Jihlava

Přibice

REF_007

+

 

+

 

EVL Ostružná

Ostružná

Sušice

REF_021

+

 

+

+

EVL Soutok-Podluží

Kyjovka

Lanžhot

CHMI_1196

 

+

 

 

EVL Šumava

Černý potok

Blažejovice nad

REF_032

+

 

+

+

EVL Šumava, návrh na NPP Zlatý potok

Zlatý potok

Miletínky

REF_028

+

 

+

+

Chráněné krajinné oblasti

           

 

CHKO Beskydy

Bystrý potok

nad vodárnou

REF_254

+

 

+

 

CHKO Beskydy

Javorový potok

Rovné nad

REF_235

+

 

+

 

CHKO Beskydy

Jezerní potok

Velké Karlovice nad

REF_052

+

 

+

 

CHKO Beskydy

Lomná

Dolní Lomná nad

REF_074

+

 

+

 

CHKO Beskydy

Ostravice

nad nádrží Šance

REF_258

+

 

+

 

CHKO Beskydy

Studený protok

Rožnov nad

REF_243

+

 

+

 

CHKO Beskydy

Velká Stanovnice

nad nádrží

REF_255

+

 

+

 

CHKO Beskydy

Vsetínská Bečva

Velké Karlovice nad

REF_259

+

 

+

 

CHKO Bílé Karpaty

Kazivec

Suchovské Mlýny nad

REF_063

+

 

+

 

CHKO Bílé Karpaty

Sudoměřický potok

nad nádrží Mlýnky

REF_114

+

 

+

 

CHKO Bílé Karpaty

Velička

Vápenky nad

REF_125

+

 

+

 

CHKO Bílé Karpaty

Vlára

Svatý Štěpán

REF_127

 

 

 

+

CHKO Kokořínsko

Ploučnice

Česká lípa nad

REF_098

+

+

+

+

CHKO Litovelské Pomoraví, PP Pod Templem

Morava

Nové Zámky

REF_009

+

+

+

 

CHKO Lužické hory

Studený potok

Studený nad

REF_141

+

 

+

+

CHKO Orlické hory

Hadinec

Vrchní Orlice

REF_050

+

 

+

 

CHKO Orlické hory

Zdobnice

Pěčín

REF_135

+

 

+

 

CHKO Orlické hory, hranice PR Zemská brána

Divoká Orlice

Klášterec nad Orlicí nad

REF_045

+

 

+

 

CHKO Poodří

Odra

Petřvaldík

REF_091

+

 

+

+

CHKO Slavkovský les

Psí potok

Podstrání - Lobzy

REF_100

+

 

+

 

CHKO Slavkovský les

Teplá

nad nádrží Březová

REF_116

+

 

+

 

CHKO Šumava, II zóna, EVL Šumava

Kubohuťský potok

Horní Vltavice

REF_025

+

 

+

+

CHKO Šumava, II zóna, EVL Šumava

Teplá Vltava

Lenora nad

REF_033

 

 

 

+

Národní parky

 

 

 

 

 

 

 

NP České Švýcarsko

Kamenice

Hřensko

REF_055

+

+

+

+

NP Šumava

Teplá Vltava

Borová Lada

REF_117

+

 

+

+

NP Šumava, PP Vltavský luh

Studená Vltava

Černý Kříž pod

REF_030

 

+

 

 

NP Šumava, PP Vltavský luh

Teplá Vltava

Chlum

REF_031

 

+

 

 

NP Šumava, PP Vltavský luh

Vltava

Pěkná

REF_128

+

+

+

 

Národní přírodní památka

 

 

 

 

 

 

 

NPP Blanice, CHKO Šumava

Blanice

Blažejovice

REF_027

+

+

+

+

Národní přírodní rezervace

 

 

 

 

 

 

 

NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví

Morava

Lhota-Střeň

REF_010

+

 

+

 

NPR Zástudánčí, CHKO Litovelské Pomoraví

Morava

Lobodice, NPR Zástudánčí

AOPK_2023

+

 

+

+

Přírodní památky

           

 

PP Horní Malše

Malše

Louzek

REF_081

+

+

+

+

PP Huťský potok

Huťský potok

Hřeben

REF_059

+

 

+

 

PP Meandry Chřibské Kamenice

Chřibská Kamenice

Všemily

REF_061

+

 

+

 

PP Meandry Ploučnice u Mimoně

Ploučnice

Boreček

AOPK_2008

     

+

PP Vltava u Blanského lesa

Vltava

Rájov

REF_129

+

 

+

+

PP Židova strouha

Židova strouha

Nuzice-Hodice

REF_024

 

 

 

+

Přírodní rezervace

           

 

PR Dračice

Dračice

Františkov

REF_047

+

 

+

 

PR Peklo u Nového Města nad Metují

Olešenka

Peklo

REF_145

+

 

+

+

PR Údolí Oslavy a Chvojnice

Oslava

u Skřípiny a Košátek

REF_001

+

 

+

 

Přírodní parky

           

 

Přírodní park Bezručovo údolí

Chomutovka

Chomutov nad

REF_060

+

 

+

 

Přírodní park Brdy

Lomnice

Radošice nad

REF_075

+

 

+

 

Přírodní park Hostýnské vrchy

Juhyně

pod Trojákem

REF_256

+

 

+

 

Přírodní park Hostýnské vrchy

Juhyně

Rajnochovice nad

REF_242

+

 

+

 

Přírodní park Chřiby

Litava

Zástřizly nad

REF_073

+

 

+

 

Přírodní park Kosí potok

Kosový potok

Třebel

REF_064

+

 

+

 

Přírodní park Orlice

Tichá Orlice

Kunčice

REF_119

+

 

+

+

Přírodní park Pobeskydí

Libotínský potok

Štramberk nad

REF_240

+

 

+

 

Přírodní park Třemšín

Závišínský potok

Rozelov-Rožmitál

REF_186

 

 

 

+

 

Významné druhy

Za významné druhy jsou považovány ty z nalezených druhů, klasifikované jako kriticky ohrožené, silně ohrožené nebo ohrožené, tedy jako zvláště chráněné druhy podle Vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb.podle Vyhl. 395 Sb. (KO - druhy kriticky ohrožené, SO - druhy silně ohrožené, O - druhy ohrožené) dále druhy zařazené do příloh Směrnice o stanovištích (92/43/EEC) - tzv. "naturové" druhy a dále druhy z příslušných Červených seznamů ohrožených druhů (kategorie RE, CR), pro bezobratlé použit zdroj Farkač et al. (2005). Dále jsou zařazeny druhy, u nichž byly zjištěny významné změny v rozšíření (počtu lokalit) nebo v početnosti (abundanci, pokryvnosti nebo hojnosti) mezi etapami výzkumu. Vzhledem k tomu, že jeden druh může být zařazen podle více kategorizací, jsou druhy uváděny ve jmenném seznamu podle skupin bioty. Mezi významné druhy jsou zařazeny též zjištěné druhy nepůvodní.

 

Fytobentos

Lemanea fluviatilis - proudomilná (reofilní) čistobytná ruducha, z původních 4 lokalit s doloženým výskytem tohoto druhu v etapě II byla potvrzena v etapě III pouze na lokalitě Blanice, Blažejovice, z lokalit Černá, Ličov, Kamenice, Hřensko a Teplá, nad ndrží Březová druh zmizel.

Navicula veneta - šířící se slanomilný druh, v etapě II zjištěny 2 lokality, v etapě III již 12 lokalit.

Navicula slesvicensis - šířící se slanomilný druh

Nitzschia dubia - šířící se slanomilný druh

 

Makrofyta

Solanum dulcamara  (lilek potměchuť), běžný druh bahnitých lemů vod, v etapě II nebyl na sledovaných referenčních lokalitách zaznamenán vůbec, v etapě III v roce 2015 byl zjištěn na 5 lokalitách různých typů.

Hygrohypnum ochraceum (břehovec hlínožlutý), druh mechu horských a podhorských oblastí. Z šesti lokalit výskytu v etapě II byl výskyt ověřen pouze na dvou.

Potamogeton alpinus - silně ohrožený druh, zjištěn na lokalitě Teplá Vltava, Chlum ve všech etapách  - k lokalitě existují data i z etapy I.

 

Makrozoobentos

ploštěnky

Girardia tigrina - poměrně hojný nepůvodní druh.

měkkýši

Corbicula fluminea - nepůvodní mlž, zachycen na lokalitě Vltava, Zelčín (etapa III)

Potamopyrgus antipodarum - šířící se nepůvodní plž, nebyl na hodnocených lokalitách zjištěn v etapě I, jen ve dvou případech v etapě II, v etapě III počet lokalit různého typu stoupl na 8: Jihlava, Přibice (etapa II, III), Jizera, Příšovice (etapa III), Kazivec, Suchovské Mlýny (etapa III), Morava, Lobodice (etapa III), Ostravice, nad nádrží (etapa III), Střela, Ondřejov (etapa III), Vltava, Zelčín (etapa II a III), Vsetínská Bečva, Bystřička (etapa III)

Physella acuta - šířící se nepůvodní plž, zjištěn pouze v etapě III a to na lokalitách Jihlava, Přibice, Morava, Lobodice, Odra, Petřvaldík

Pisidium casertanum - šířící se tolerantní mlž

Pisidium personatum - šířící se tolerantní mlž, 

Pisidium tenuilineatum - kriticky ohrožený druh (CR), zachyceny pouze 2 kusy na lokalitě Ploučnice, Česká Lípa nad (etapa II)

Unio pictorum - kriticky ohrožený druh (KO), zachycen na lokalitě Moravice, Bukovina (etapa II), Odra, Petřvaldík (etapa III), Střela, Ondřejov (etapa III)

korýši

Astacus actacus - kriticky ohrožený druh (KO), zachycen na lokalitě Kosový potok, Třebel (etapa III), Lbp Jasenického potoka, ústí - Mštěnovice nad (etapa III), Moravice, Bukovina (etapa III), Mže, Milíkov (etapa I), Ostravice, nad nádrží Šance (etapa III), Teplá, nad nádrží Březová (etapa III). Je však nutno zdůraznit, že metoda nebyla určena pro odchyt raků, zachycení jedinci byli juvenilní a údaje nejsou reprezentativní pro daný druh a soubor lokalit.

Dikerogammarus villosus - nepůvodní druh, šířící se v ČR, zachycen na lokalitě Vltava, Zelčín (etapa III)

Hemimysis anomala - nepůvodní druh, šířící se v ČR, zachycen na lokalitě Vltava, Zelčín (etapa III)

Jaera istri - nepůvodní druh, zachycen na lokalitě Vltava, Zelčín (etapa III)

Proasellus coxalis - nepůvodní druh, v etapě II zachycen jen na lokalitě Vltava, Zelčín, v etapa III pak již na 8 lokalitách větších řek 

jepice

Centroptilum luteolum - šířící se eurytermní druh, méně citlivý k jemnému substrátu, bez výrazných habitatových preferencí

Rhithrogena semicolorata - mizející citlivý druh

Ephemera danica - druh snášející vyšší teploty, menší obsah kyslíku a jemné sedimenty

vážky

Ophiogomphus cecilia - silně ohrožený (SO), naturový druh, podle Červeného seznamu klasifikován jako druh ohrožený (EN), zachycen na lokalitě Dračice, Františkov (etapa II a  III), Jihlava, Přibice (etapa II), Morava, Lhota - Střeň (etapa III), Morava, Nové Zámky (etapa III), Oslava u Skřípiny a Košátek (etapa III), Ploučnice, Česká Lípa nad (etapa I, II, III), Vltava, Rájov (etapa II)

pošvatky

Agnetina elegantula - kriticky ohrožený druh (CR), zjištěn pouze v etapě III na lokalitě Ploučnice, Česká Lípa nad

Amphinemura borealis - kriticky ohrožený druh (CR), zjištěn na jihočeských lokalitách: v etapě I na lokalitě Černá, Ličov a v etapě III na Dračice, Františkov

Brachyptera braueri - kriticky ohrožený druh (CR), zachycen na lokalitě Sázava, Kamenný přívoz (etapa II), Mže, Milíkov (etapa III) a Otava, Lhota u Kestřan

Brachyptera risi - patří k tolerantnějším eurytermním druhům bez výrazných habitatových preferencí

Brachyptera seticornis - oligostenotermní (chladnomilný) druh, preferující kamenitý substrát

Isoptena serricornis - kriticky ohrožený druh (CR), zjištěn v etapách I a III na lokalitě Ploučnice, Česká Lípa

Taeniopteryx nebulosa - kriticky ohrožený druh (CR), zjištěn na více lokalitách: Dračice, Františkov (etapa III), Kamenice Hřensko (etapa I), Mže, Milíkov (etapa I), Ploučnice, Česká Lípa (etapa II a III), Vltava, Pěkná (etapa I a III)

střechatky

Sialis nigripes - kriticky ohrožený druh (CR), zjištěn na lokalitě Morava, Lhota-Střeň (etapa II a III), Morava, Lobodice (etapa III), Mže Milíkov (etapa III), Odra, Petřvaldík (etapa III), Střela Ondřejov (etapa III), Vltava, Pěkná (etapa II a III)

brouci

Hydrocyphon deflexicollis (dospělci i larvy) - kriticky ohrožený druh (CR), byl zejména v larválním stadiu a v etapě III zachycován na větším počtu lokalit a ve větším počtu kusů. Zjištěn byl na lokalitách: Bělá, nad nádrží (etapa III), Blanice, Blažejovice (etapa III), Javorový potok, Rovné (etapa III), Lesná, Bílčice (etapa III), Libotínský potok, Štramberk (etapa III), Lomná, Dolní Lomná (etapa II a III), Moravice, Bukovina (etapa II a III), Ostravice, nad nádrží (etapa III), Střela, Ondřejov (etapa III), Studený potok, Rožnov nad (etapa III), Velká Stanovnice, nad nádrží (etapa II a III)

Limnius opacus (dospělec) - kriticky ohrožený druh (CR), zachycen na lokalitě Malše, Loužek (etapa III)

Oreodytes septentrionalis (dospělci i larvy) - kriticky ohrožený druh (CR), zjištěn na lokalitě Jizera, Příšovice (etapa II), Labe, Vrchlabí (etapa III), Otava, Červené Dvorce (etapa III)

Potamophilus acuminatus (larvy) - kriticky ohrožený druh (CR), zjištěn pouze na lokalitě Jihlava, Přibice (etapa III)

chrostíci

Oecetis tripunctata - kriticky ohrožený druh (CR), zjištěn pouze na lokalitě Vltava, Rájov (etapa III)

Wormaldia subnigra - kriticky ohrožený druh (CR), zjištěn pouze na lokalitě Lesná, Bílčice (etapa I)

 

Ryby

Leuciscus leuciscus -jelec proudník – z původních 7 lokalit zmizel na šesti z nich, druh je náročný na obsah kyslíku, tj. citlivý ke znečištění, ale také zvýšení teploty a zpomalení proudění 

Pseudorasbora parva - střevlička východní – nepůvodní druh, nově na 4 lokalitách

Phoxinus phoxinus střevle potoční – nově na 4 lokalitách 
 

Vodní hospodářství

Vodní hospodářství

Lokality jsou rozmístěny v oblastech působnosti  všech podniků Povodí, nejvíce lokalit je v povodí Vltavy. Příslušnost lokalit k hydrologickým celkům různých úrovní lze zjistit na záložce Lokality/Interaktivní mapapopř. Lokality/Přehledové mapyPo zobrazení "Legendy" lze vybrat vhodné mapové vrstvy (např. vrstvy rozvodnic nebo povodí k lokalitě) a po zobrazení "Popisu" se k vybraným lokalitám objeví v tabulce pod mapou podrobnosti. Detailní mapy lokalit, fotodokumentace a kometáře k lokalitám jsou k dispozici na záložce Lokality/Seznam lokalit

 

 Počet lokalit podle územní působnosti podniků Povodí

Povodí Labe (10 lokalit)
Povodí Moravy (26 lokalit)
Povodí Odry (10 lokalit)
Povodí Ohře (10 lokalit)
Povodí Vltavy (30 lokalit)

Vlastní výsledky - zjištěné a naměřené hodnoty proměnných prostředí, zjištěné organismy a jejich početnost - lze prohlížet za záložce Data/Primární data. Výsledky hodnocení těchto dat pro jednotlivé etapy a sezóny vybraných lokalit nebo jejich skupin jsou zobrazovány pod záložkou Data/Výběrový formulář. Rozdíly mezi etapami v ukazatelích biotických, abiotických i vzájemný vztah těchto změn lze vyhodnotit pomocí nástrojů na záložce Výsledky/Pro vědu a výzkumVýskyt zvláště chráněných živočichů a změny v jejich početnosti lze zjistit také na uvedených záložkách nebo na záložce Ochrana přírody.

 

Tab. Přehled lokalit a sledované složky bioty podle územní příslušnosti k podnikům Povodí

Podnik Povodí, s.p. Tok Profil Kód (IS ARROW) Fytobentos Makrofyta Makrozoobentos Ryby
Povodí Labe              
  Dědina Kamenice REF_044 +   +  
  Divoká Orlice Klášterec nad Orlicí nad REF_045 +   +  
  Hadinec Vrchní Orlice REF_050 +   +  
  Jizera Příšovice CHMI_1035 +   +  
  Labe Vrchlabí nad REF_069 +   +  
  Olešenka Peklo REF_145 +   + +
  PBP Jizery Želeč - Mukařov REF_096 +   +  
  Tichá Orlice Kunčice REF_119 +   + +
  Tužínský potok Zboží  REF_143       +
  Zdobnice Pěčín REF_135 +   +  
Povodí Moravy              
  Bělá nad nádrží REF_016 +   +  
  Bobrůvka  Dolní Loučky nad REF_196 + + +  
  Desná Sudkov CHMI_3639       +
  Jezerní potok Velké Karlovice nad REF_052 +   +  
  Jihlava Přibice REF_007 +   +  
  Juhyně pod Trojákem REF_256 +   +  
  Juhyně Rajnochovice nad REF_242 +   +  
  Kazivec Suchovské Mlýny nad REF_063 +   +  
  Krupá Seninka nad REF_065 +   +  
  Kyjovka Lanžhot CHMI_1196   +    
  LBP Jasenického potoka ústí - Mštěnovice nad REF_234 +   +  
  Litava Zástřizly nad REF_073 +   +  
  Luha Vlčí skála REF_076 +   +  
  Morava Lhota-Střeň REF_010 +   +  
  Morava Nové Zámky REF_009 + + +  
  Morava Raškov CHMI_4008       +
  Morava  Lobodice, NPR Zástudánčí AOPK_2023 +   + +
  Oslava u Skřípiny a Košátek REF_001 +   +  
  Sitka Veveří REF_011 +   +  
  Studený protok Rožnov nad REF_243 +   +  
  Sudoměřický potok nad nádrží Mlýnky REF_114 +   +  
  Velička Vápenky nad REF_125 +   +  
  Velká Stanovnice nad nádrží REF_255 +   +  
  Vlára Svatý Štěpán REF_127       +
  Vsetínská Bečva Bystřička REF_134 +   + +
  Vsetínská Bečva Velké Karlovice nad REF_259 +   +  
Povodí Odry              
  Bystrý potok nad vodárnou REF_254 +   +  
  Javorový potok Rovné nad REF_235 +   +  
  Košice Chlebovice - Rychaltice REF_241 +   +  
  Lesná Bílčice nad REF_012 +   +  
  Libotínský potok Štramberk nad REF_240 +   +  
  Lomná Dolní Lomná nad REF_074 +   +  
  Moravice Bukovina REF_086 +   +  
  Odra Petřvaldík REF_091 +   + +
  Ostravice nad nádrží Šance REF_258 +   +  
  Tetřevský potok Lichnov nad REF_118 +   +  
Povodí Ohře              
  Bystřice Hroznětín REF_039 +   +  
  Chomutovka Chomutov nad REF_060 +   +  
  Chřibská Kamenice Všemily REF_061 +   +  
  Kamenice Hřensko REF_055 + + + +
  Ohře Mostov POH_1771   +   +
  Ploučnice Boreček AOPK_2008       +
  Ploučnice Česká lípa nad REF_098 + + + +
  Psí potok Podstrání - Lobzy REF_100 +   +  
  Studený potok Studený nad REF_141 +   + +
  Teplá nad nádrží Březová REF_116 +   +  
Povodí Vltavy              
  Blanice Blažejovice REF_027 + + + +
  Černá Ličov REF_056 + + +  
  Černý potok Blažejovice nad REF_032 +   + +
  Černý potok Meclov AOPK_2051       +
  Dračice Františkov REF_047 +   +  
  Huťský potok Hřeben REF_059 +   +  
  Kosový potok Třebel REF_064 +   +  
  Kubohuťský potok Horní Vltavice REF_025 +   + +
  Lomnice Radošice nad REF_075 +   +  
  Luhovský potok Radyně-Smilov REF_151       +
  Malše Louzek REF_081 + + + +
  Malše Roudné CHMI_1048   +    
  Mže Milíkov REF_088 + + +  
  Ostružná Sušice REF_021 +   + +
  Otava Červené Dvorce REF_022 +   +  
  Otava Lhota u Kestřan REF_095 +   + +
  Pašinovický potok Pašínovice REF_147       +
  Sázava Kamenný přívoz REF_107 +   +  
  Střela Ondřejov REF_182 +   + +
  Studená Vltava  Černý Kříž pod REF_030   +    
  Teplá Vltava Borová Lada REF_117 +   + +
  Teplá Vltava Chlum REF_031   +    
  Teplá Vltava Lenora nad REF_033       +
  Úhlava Doudlevce CHMI_1080   +    
  Vltava Pěkná REF_128 + + +  
  Vltava Rájov REF_129 +   + +
  Vltava Zelčín CHMI_0105 +   + +
  Závišínský potok Rozelov-Rožmitál REF_186       +
  Zlatý potok Miletínky REF_028 +   + +
  Židova strouha  Nuzice-Hodice REF_024       +

 

 

 

Územní celky

Územní celky

Lokality jsou rozmístěny ve všech krajích ČR, nejméně jsou zastoupeny v krajích Vysočina a Středočeský. Příslušnost lokalit k územním celkům různých úrovní lze zjistit na záložce Lokality/Interaktivní mapapopř. Lokality/Přehledové mapyPo zobrazení "Legendy" lze vybrat vhodné mapové vrstvy (např. vrstva obcí s rozšířenou působností)  a po zobrazení "Popisu" se k vybraným lokalitám objeví v tabulce pod mapou podrobnosti. Detailní mapy lokalit, fotodokumentace a kometáře k lokalitám jsou k dispozici na záložce Lokality/Seznam lokalit

 

 Počet lokalit v krajích:

Jihočeský kraj (17 lokalit)
Jihomoravský kraj (10 lokalit)
Karlovarský kraj (5 lokalit)
Královéhradecký kraj (6 lokalit)
Liberecký kraj (4 lokality)
Moravskoslezský kraj (10 lokalit)
Olomoucký kraj (5 lokalit)
Pardubický kraj (2 lokality)
Plzeňský kraj (8 lokalit)
Středočeský kraj (3 lokality)
Ústecký kraj (4 lokality)
Vysočina (2 lokality)
Zlínský kraj (10 lokalit)

 Vlastní výsledky - zjištěné a naměřené hodnoty proměnných prostředí, zjištěné organismy a jejich početnost - lze prohlížet za záložce Data/Primární data. Výsledky hodnocení těchto dat pro jednotlivé etapy a sezóny vybraných lokalit nebo jejich skupin jsou zobrazovány pod záložkou Data/Výběrový formulář. Rozdíly mezi etapami v ukazatelích biotických, abiotických i vzájemný vztah těchto změn lze vyhodnotit pomocí nástrojů na záložce Výsledky/Pro vědu a výzkumVýskyt zvláště chráněných živočichů a změny v jejich početnosti lze zjistit také na uvedených záložkách.

 

   Tab.: Příslušnost lokalit ke krajům a obcím s rozšířenou působností       

Kraj

Obec s rozšířenou působností

Tok

Profil

Kód (IS ARROW)

Fytobentos

Makrofyta

Makrozoobentos

Ryby

Jihočeský

           

 

 

České Budějovice

Malše

Roudné

CHMI_1048

 

+

 

 

 

České Budějovice

Pašínovický potok

Pašínovice

REF_147

     

+

 

Český Krumlov

Vltava

Rájov

REF_129

+

 

+

+

 

Dračice

Dračice

Františkov

REF_047

+

 

+

 

 

Kaplice

Černá

Ličov

REF_056

+

+

+

 

 

Kaplice

Malše

Louzek

REF_081

+

+

+

+

 

Písek

Otava

Lhota u Kestřan

REF_095

+

 

+

+

 

Prachatice

Blanice

Blažejovice

REF_027

+

+

+

+

 

Prachatice

Černý potok

Blažejovice nad

REF_032

+

 

+

+

 

Prachatice

Studená Vltava

Černý Kříž pod

REF_030

 

+

 

 

 

Prachatice

Teplá Vltava

Chlum

REF_031

 

+

 

 

 

Prachatice

Teplá Vltava

Lenora nad

REF_033

     

+

 

Prachatice

Vltava

Pěkná

REF_128

+

+

+

 

 

Prachatice

Zlatý potok

Miletínky

REF_028

+

 

+

+

 

Tábor

Židova strouha

Nuzice-Hodice

REF_024

     

+

 

Vimperk

Kubohuťský potok

Horní Vltavice

REF_025

+

 

+

+

 

Vimperk

Teplá Vltava

Borová Lada

REF_117

+

 

+

+

Jihomoravský

           

 

 

Blansko

Luha

Vlčí skála

REF_076

+

 

+

 

 

Boskovice

Bělá

nad nádrží

REF_016

+

 

+

 

 

Břeclav

Kyjovka

Lanžhot

CHMI_1196

 

+

 

 

 

Litovel

Morava

Lhota-Střeň

REF_010

+

 

+

 

 

Litovel

Morava

Nové Zámky

REF_009

+

+

+

 

 

Pohořelice

Jihlava

Přibice

REF_007

+

 

+

 

 

Tišnov

Bobrůvka

Dolní Loučky nad

REF_196

+

+

+

 

 

Veselí nad Moravou

Kazivec

Suchovské Mlýny nad

REF_063

+

 

+

 

 

Veselí nad Moravou

Sudoměřický potok

nad nádrží Mlýnky

REF_114

+

 

+

 

 

Veselí nad Moravou

Velička

Vápenky nad

REF_125

+

 

+

 

Karlovarský

           

 

 

Cheb

Ohře

Mostov

POH_1771

 

+

 

+

 

Karlovy Vary

Luhovský potok

Radyně-Smilov

REF_151

     

+

 

Karlovy Vary

Teplá

nad nádrží Březová

REF_116

+

 

+

 

 

Ostrov

Bystřice

Hroznětín

REF_039

+

 

+

 

 

Sokolov

Psí potok

Podstrání - Lobzy

REF_100

+

 

+

 

Královéhradecký

           

 

 

Dobruška

Dědina

Kamenice

REF_044

+

 

+

 

 

Nová Paka

Tužínský potok

Zboží

REF_143

     

+

 

Nové Město nad Metují

Olešenka

Peklo

REF_145

+

 

+

+

 

Rychnov nad Kněžnou

Hadinec

Vrchní Orlice

REF_050

+

 

+

 

 

Rychnov nad Kněžnou

Zdobnice

Pěčín

REF_135

+

 

+

 

 

Vrchlabí

Labe

Vrchlabí nad

REF_069

+

 

+

 

Liberecký

           

 

 

Česká Lípa

Ploučnice

Boreček

AOPK_2008

 

 

 

+

 

Česká Lípa

Ploučnice

Česká lípa nad

REF_098

+

+

+

+

 

Turnov

Jizera

Příšovice

CHMI_1035

+

 

+

 

 

Turnov

PBP Jizery

Želeč - Mukařov

REF_096

+

 

+

 

Moravskoslezský

           

 

 

Bílovec

Odra

Petřvaldík

REF_091

+

 

+

+

 

Bruntál

Lesná

Bílčice nad

REF_012

+

 

+

 

 

Frýdek-Místek

Košice

Chlebovice - Rychaltice

REF_241

+

 

+

 

 

Frýdlant nad Ostravicí

Bystrý potok

nad vodárnou

REF_254

+

 

+

 

 

Frýdlant nad Ostravicí

Ostravice

nad nádrží Šance

REF_258

+

 

+

 

 

Jablunkov

Lomná

Dolní Lomná nad

REF_074

+

 

+

 

 

Krnov

Tetřevský potok

Lichnov nad

REF_118

+

 

+

 

 

Nový Jičín

Libotínský potok

Štramberk nad

REF_240

+

 

+

 

 

Třinec

Javorový potok

Rovné nad

REF_235

+

 

+

 

 

Vítkov

Moravice

Bukovina

REF_086

+

 

+

 

Olomoucký

           

 

 

Přerov

Morava

Lobodice, NPR Zástudánčí

AOPK_2023

+

 

+

+

 

Šternberk

Sitka

Veveří

REF_011

+

 

+

 

 

Šumperk

Desná

Sudkov

CHMI_3639

     

+

 

Šumperk

Krupá

Seninka nad

REF_065

+

 

+

 

 

Šumperk

Morava

Raškov

CHMI_4008

 

 

 

+

Pardubický

           

 

 

Žamberk

Divoká Orlice

Klášterec nad Orlicí nad

REF_045

+

 

+

 

 

Žamberk

Tichá Orlice

Kunčice

REF_119

+

 

+

+

Plzeňský

           

 

 

Horšovský týn

Černý potok

Meclov

AOPK_2051

 

 

 

+

 

Kralovice

Střela

Ondřejov

REF_182

+

 

+

+

 

Nepomuk

Lomnice

Radošice nad

REF_075

+

 

+

 

 

Plzeň

Úhlava

Doudlevce

CHMI_1080

 

+

 

 

 

Stříbro

Kosový potok

Třebel

REF_064

+

 

+

 

 

Stříbro

Mže

Milíkov

REF_088

+

+

+

 

 

Sušice

Ostružná

Sušice

REF_021

+

 

+

+

 

Sušice

Otava

Červené Dvorce

REF_022

+

 

+

 

Středočeský

           

 

 

Benešov

Sázava

Kamenný přívoz

REF_107

+

 

+

 

 

Mělník

Vltava

Zelčín

CHMI_0105

+

 

+

+

 

Příbram

Závišínský potok

Rozelov-Rožmitál

REF_186

 

 

 

+

Ústecký

           

 

 

Děčín

Chřibská Kamenice

Všemily

REF_061

+

 

+

 

 

Děčín

Kamenice

Hřensko

REF_055

+

+

+

+

 

Děčín

Studený potok

Studený nad

REF_141

+

 

+

+

 

Chomutov

Chomutovka

Chomutov nad

REF_060

+

 

+

 

Vysočina

           

 

 

Náměšť nad Oslavou

Oslava

u Skřípiny a Košátek

REF_001

+

 

+

 

 

Pelhřimov

Huťský potok

Hřeben

REF_059

+

 

+

 

Zlínský

           

 

 

Bystřice pod Hostýnem

Juhyně

Rajnochovice nad

REF_242

+

 

+

 

 

Kroměříž

Litava

Zástřizly nad

REF_073

+

 

+

 

 

Rožnov pod Radhoštěn

Studený protok

Rožnov nad

REF_243

+

 

+

 

 

Valašské Klobouky

Vlára

Svatý Štěpán

REF_127

     

+

 

Valašské Meziříčí

LBP Jasenického potoka

ústí - Moštěnovice nad

REF_234

+

 

+

 

 

Valašské Meziříčí

Vsetínská Bečva

Bystřička

REF_134

+

 

+

+

 

Vsetín

Jezerní potok

Velké Karlovice nad

REF_052

+

 

+

 

 

Vsetín

Velká Stanovnice

nad nádrží

REF_255

+

 

+

 

 

Vsetín

Vsetínská Bečva

Velké Karlovice nad

REF_259

+

 

+

 

 

Zlín

Juhyně

pod Trojákem

REF_256

+

 

+